تماس با ما

دفتر مركزی : اراك ، خيابان ملك (شهید رجایی)، نبش کوچه معاد 1 ، مجتمع گذرگاه جهانی ، طبقه دوم کدپستی : 3813833836
تلفن های تماس : 50 , 32212240-086

تلفكس : 32230664-086
پست الكترونيك : info@arkbus.net